Bygg

Badrum

VVS

Mark

Omnia Bygg arbetar med renovering, ombyggnad och tillbyggnad av hus.
Vi utför även nyproduktion av bostadshus och lokaler.
Vi gör även husgrunder, dels för eget byggande men även på beställning av byggmästare och privatpersoner.
Husgrunderna överlämnas med vatten, avlopp och golvvärme inkluderat.

Omnia Kakel tar ett totalansvar när Ni ska renovera ert badrum.
Vi har all kompetens som krävs.
Ni har en enda kontaktperson som håller koll på att saker och ting görs i rätt tid, och på rätt sätt.

Omnia VVS
Värmesystem, värmepumpar, pannor.
Stambyten i villor och bostadshus

Rörläggeri i husgrunder
Små och stora projekt inom Värme, vatten och sanitet.

Omnia Mark
Vi utför schaktningsarbeten för anläggandet av parker och trädgårdar. Vi bygger murar, sätter stängsel, lägger plattor med mera.